søler.JPG

Foreningen arrangerer endnu 1tur i 2021:

  • Tur til Kongens Kær i Vejle søndag den 7.11.2021 kl. 14,00. Vi vil gå en tur ved det store vådområde og se på det rige fugleliv og den flotte natur. Turen arrangeres med samkørsel.  Carsten er turleder.

Referat af turen til Borre Knob og Sejet Strand.

 

I indbydelsen til turen var man stillet i udsigt, at vi ville se en masse fugle, og skønt det småregnede hele dagen, skulle det vise sig, at forventningen blev indfriet. Allerede da vi stod på p-pladsen fløj en flok dobbeltbekkasiner rundt over den lille sø ved kursuscentret, og på turen langs tangens vestside så vi et par fiskehejrer, et par skarver, mange sølvmåger, hættemåger og stormmåger, mange strandskader, 27 toppede skalleslugere, 4 hvidklirer og 2 storspover ude på sandrevlerne og i fladvandet mellem sandrevlerne og strandbredden, samt ca. 250 ederfugle ude i fjorden vest for sandrevlerne.

 

Ude på tangens spids kunne vi se en flok på flere tusind hjejler, som fløj ude over Alrø, og så fik vi da også set lidt på nogle tøffelsnegle, som sad fastsugede på nogle sten, og nogle fik smagt på strandbeder. Hjemturen foregik på stien langs tangens østside, og her var der endnu ca. 50 ederfugle i havet øst for tangen.

 

Inde på land var der adskillige engpibere, en enkelt tårnfalk samt en bemærkelsesværdig flok på ca. 150 grønirisker, som fouragerede på hyben, og så trak en flok hjejler hen over på vej mod Alrø.

 

I søen ved p-pladsen var der også mange fugle med mange rødben, viber og stære på bredden, mange krikænder og pibeænder samt 2 knopsvaner, 2 lille lappedykker og et par gråænder ude i søen, --- og så var der en fugl, jeg i min kikkert med regnvåde linser ikke kunne bestemme. Det var en lys brungrå vadefugl, som sad sammen med viber og rødben ved søbredden. Den havde størrelse som en vibe, men desværre fløj den bort, inden vi kunne nå at få fat i fotoapparater eller teleskoper.

 

Efter besøget på Borre knob kørte vi til Sejet Strand for at se efter sæler, og igen var vi heldige, for her var der “sæltræf” den dag med 13 sæler, som hvilede sig på stenene i Horsens Fjord, og på en stor sten lå der 5, som Lars Østerlund tog et glimrende foto af. Da klokken efterhånden var blevet mange, valgte en del at køre hjem, mens en lille flok kørte videre til kaffepause i Boller Slotspark, hvor man jo kan sidde i tørvejr.

Helgoland 2014

DSC_7056.JPG

DSC_7056.JPG

DSC_7039.JPG

DSC_7039.JPG

DSC_7013.JPG

DSC_7013.JPG

DSC_7010.JPG

DSC_7010.JPG

DSC_7009.JPG

DSC_7009.JPG

DSC_6972.JPG

DSC_6972.JPG

DSC_6939.JPG

DSC_6939.JPG

DSC_6935.JPG

DSC_6935.JPG

DSC_7007.JPG

DSC_7007.JPG

DSC_6960.JPG

DSC_6960.JPG

Gotland 2014

Gotland 2014