Foreningen arrangerer endnu 2 ture i 2021:

  • Ca. kl. 15,15 vil tage på sælsafari ved Sejet Strand for enden af Nørremarksvej, for på dette tidspunkt vil der være lavvande, og så vil der normalt være nogle spættede sæler, som hviler sig på nogle af de mange sten i fjorden her. De kan ses fra p-pladsen, så man ikke behøver at gå for at få dem at se, hvis de da er der den dag. Også her er der muligder for at se vadefugle, ænder, måger og skarver.

  • Tur til Kongens Kær i Vejle søndag den 7.11.2021 kl. 14,00. Vi vil gå en tur ved det store vådområde og se på det rige fugleliv og den flotte natur. Turen arrangeres med samkørsel.  Carsten er turleder.

Naturhistorisk Forening for Horsens & Omegn. 

Turen til Ouistorff-Nyskov Fuglereservater i Sondrup og Baunehøj. 

Efter en længere pause i vore aktiviteter kunne vi igen tage på en medlemstur søndag den 9. maj  2021, hvor vi var ude for at se på Quistorff-Nyskov Fuglereservaterne i Sondrup og Bavnehøj  mellem Søvind og Haldrup. 

Ouistorff-Nyskov Fugleservaterne er ejet af en fond, som er oprettet i 1996 af advokat Svend  Quistorff, som var meget natur- og fugleinteresseret, og han valgte at bruge sin opsparede kapital  til at købe områder, som efterfølgende blev udlagt som naturområder med meget begrænset  pleje, idet der kun sørges for, at nogle stier er fremkommelige, og resten henligger som urørt skov,  hvori der dog er opsat en masse fuglekasser til fugle fra gærdesmutter til ugler og tårnfalke. 

Vi startede i Sondrup, hvor der er reservatskov på begge sider af Tudsdamvej, og på en dejlig varm  solskinsdag var der masser af fugle, som var vanskelige at få øje på men lette at høre, og for en  gangs skyld blev det mere til en fuglestemmetur end en fugletur med kikkert. Vi hørte gransanger, munk, gærdesanger, gærdesmutte, solsort, sangdrossel, musvit, blåmejse, rødhals og ringdue.  Nogle af dem så vi også, og specielt bør måske nævnes, at vi så en træløber på nært hold samt et  sortmejsepar. 

I tilgift så vi også mange aurorasommerfugle, flere citronsommerfugle og nældens takvinger samt  dagpåfugleøjer og en enkelt skovrandøje, og så var der i kanten af en lille sø nogle meget store knaldgule blomster, som blev bestemt som amerikansk kalla, der måske er en invasiv art. 

Undervejs var der også nogle ret store myretuer, som var byggede af grannåle. De var stærkt  bemandede på overfladerne af myrer, som lignede små skovmyrer, og vi forsøgte også at  artsbestemme dem, men det skal vi nu nok forsøge igen en anden gang, for ingen af de fremsatte  forslag stemmer overens med artsbeskrivelserne i faglitteraturen om myrer.  

Frokosten spiste vi ved stranden ved Havmarken, hvor der var flere syngende sanglærker, og  herefter kørte vi til Baunehøj mellem Søvind og Haldrup, hvor vi igen gik en tur i reservatet her.  Det holdes på samme måde som reservatet ved Sondrup, og også her er der opsat masser af  fuglekasser. De to områder minder meget om hinanden, og såvel fugle som sommerfugle var  næsten de samme, som var i reservatet i Søvind, så de eneste nye arter, vi så, var et skovskadepar,  som fløj i kanten af reservatet og et gråandepar i en lille sø lige udenfor.  

Begge reservater er absolut et besøg værd, og mangler man en lokalitet til en god gåtur, kan begge  steder anbefales. Det bliver også interessant at følge områderne fremover for at se, hvorledes en  skov forandres, hvis mennesker ikke griber ind, og naturen for lov til at passe sig selv. 

Carsten Fynbo Larsen

Helgoland 2014

DSC_7056.JPG

DSC_7056.JPG

DSC_7039.JPG

DSC_7039.JPG

DSC_7013.JPG

DSC_7013.JPG

DSC_7010.JPG

DSC_7010.JPG

DSC_7009.JPG

DSC_7009.JPG

DSC_6972.JPG

DSC_6972.JPG

DSC_6939.JPG

DSC_6939.JPG

DSC_6935.JPG

DSC_6935.JPG

DSC_7007.JPG

DSC_7007.JPG

DSC_6960.JPG

DSC_6960.JPG

Gotland 2014

Gotland 2014