Her kan I læse om vores afholdte ture

Bynaturturen i Bygholm Park - Referat

 

Turen i Bygholm Park den 9. april 2022 var begunstiget af solskinsvejr, og det gør altid en tur bedre, selvom det var koldt, og fremmødet med 18 deltagere var da også fint.

 

I indbydelsen var man blevet stillet i udsigt, at vi ville se en masse fugle, og det kom til at holde stik, for der var masser af grågæs, hvoraf flere lå og rugede på deres reder på øerne i søerne, mange gråænder, hættemåger og stormmåger, flere fiskehejrer på deres store reder i hejrekononien tæt ved Peblingestien, - flere gråkrager, sølvmåger, blishøns, grønbenede rørhøns og alliker,  et knopsvanepar, en enkelt troldand han, en enkelt ung skarv, en enkelt hvid vipstjert, flere syngende gransangere,  et par gærdesmutter, og – som noget særligt – et par smukke sildemåger, som optrådte meget publikumsvenlige. Desværre var der ingen natugler at se i redehullet.

 

I indbydelsen var man også stillet i udsigt, at vi skulle se nærmere på misteltenplanterne i træerne langs Peblingestien, og her var det meget at se, for de stedsegrønne snylteplanter har bredt sig, så der er planter med grønne bær i rigtigt mange træer. Planten er sjælden i den danske natur, og jeg har ikke set et tilsvarende antal andre steder herhjemme.

 

På turen så vi også lidt på det tidligere borgsted, hvor Erik Menved i 1313 opførte en borg, som fungerede frem til 1617, hvor Christian den 4. nedlagde den.

 

-- og så skal der jo på enhver tur være observationer, som man ikke har set før, og den sørgede Bent Vestergaard for at vise os. På denne tur blev det alm. smørlav, som vistnok er ret almindelig, og grynet dugrosetlav, som er sjælden. Begge arter vokser på træstammer af gamle træer i parken.

 

Med venlig hilsen

Carsten Fynbo Larsen