top of page

Filsø

Årets sidste tur gik til det meget omtalte genopretningsprojekt ved Filsø den 29. sept. 2013. Her har Aage V. Jensens Fonde retableret en 900 ha stor sø i et naturområde på 2.300 ha. Området er med det samme blevet en væsentlig biotop for gæs, ænder og vadefugle, men vi havde nok valgt en forkert dato, for de mange kortnæbbede gæs, som skulle befinde sig her, så vi ikke, så det mest interessante var nok en del lille korsnæb, som fouragerede i områdets bjergfyrretræer.

På vej hjem kørte vi igennem Kjærgård Plantage, og her fik vi så turens store oplevelse, for på et engareal mellem vejen og klitterne langs Vesterhavet stod der helt frit  i god kikkertafstand en meget stor kronhjort med sit harem på 42 hinder. – Den var så flot, og det var en sjældent syn at se kronhjorte i det fri på den afstand.

bottom of page