top of page

Generalforsamling 2022

 

Formandens beretning

 

 

På generalforsamlingen den 5. marts 2020 blev der fra bestyrelsen fremlagt forslag til mange aktiviteter i 2020, men som vi jo alle ved, blev alt ændret i marts 2020 på grund af Covid-19, og det gjaldt naturligvis også vores forening, da begrænsningerne i mulighederne for at mødes umuliggjorde gennemførelsen af vore planlagte aktiviteter.

 

Undervejs i året blev der åbnet lidt op for mulighederne, og vi arrangerede først en tur til Kloster Mølle og Addit Hede den 26. juli 2020, hvor det mest bemærkelsesværdige var 2 indiske gæs i Mossø, en sølvhejre i Kloster Kær samt masser af sommerfugle på Addit Hede, og dernæst en tur til Bjerre Engsø den 23. august 2020. De øvrige arrangementer måtte vi aflyse, og vi måtte også undlade at afholde vor ordinære generalforsamling i 2021, da vi på dette tidspunkt kun måtte være 5 personer sammen.

 

I foråret 2021 blev mulighederne for at forsamles forbedrede, og vi kunne gennemføre nogle ture, hvor vi ikke deltog for mange, og det lykkedes at gennemføre 5 ture.

 

Den første gik den 9. maj 2021 til Nyskov Fuglereservat i Sondrup og Nyskov Fuglereservat ved Havmarken. Disse fuglereservater er etablerede af sagfører Quistorff, og de fremtræder nu som urørte skove med en masse fuglekasser, som naturligvis har medført at her er er masser af mejser og sangere, hvor et sortmejsepar samt en træløber var det mest bemærkelsesværdeige. Bemærkelsesværdigt var også, at der var mange dagsommerfugle med specielt mange auroraer.

 

Den 6.juni 2021 var vi i Bygholm Enge, men det regnede under hele turen, og det var måske grunden til, at vi ikke oplevede det helt bemærkelsesværdige, men denne lokalitet er jo altid et besøg værd, selvom man ikke ser det bemærkelsesværdige.

 

Den 11.september 2021 var vi i Kloster Kær, hvor Gudenåen nu er ført tilbage til sit oprindelige forløb, og danner et delta ud mod Mossø, samt til Sukkertoppen. Vejret var ikke helt ideelt, men vi fik alligevel en god tur med særdeles god motion. Vi havde måske håbet på at finde fugleedderkopper, men vi fandt dog ingen. Til

 

 

 

 

 

gengæld fandt vi mange spændende svirrefluer, og så fandt vi også ud af, at der er utroligt mange blåbær på Sukkertoppen.

 

Den 3. oktober 2021 havde vi arrangeret er tur til Borre Knob og Sejet Strand. En vandretur ud på Borre Knib er altid en god naturoplevelse, hvor man med garanti kan se mange fugle, og denne tur var ingen undtagelse, for vi så engpibere, grønirisker, rødben, viber, stære, krikænder, pibeænder, knopsvaner, lille lappedykker, fiskehejrer, skarver, sølvmåger, hættemåger, stormmåger, strandskader, toppede skalleslugere, hvidklirer, dobbeltbekkasiner, storspover og ikke mindre end 250 ederfugle, og så fik vi da også set lidt på tøffelsnegle, som sad fastsugede på nogle sten, og så var der også nogle af deltagerne, som fik smagt på strandbeder, som vokser her.

 

Ved Sejet Strand var vi også heldige, for her rastede 13 spættede sæler på stenene ude i fjorden ret tæt på land.

 

Årets sidste tur gik til Kongens Kær i Vejle den 7. november 2021, hvor vi gik en tur på stierne i dette spændende naturområde. Desværre foregik det i regnvejr, og derfor blev oplevelsen ikke den største. Fugle håndterer vådt og koldt vejr ved at holde sig i ro og dermed undgå at blive gennemblødte, da det jo er livsfarligt for dem, og denne adfærd blev bekræftet af 5 skarver, som sad helt ubevægelige i et udgået træ i hele den tid vi var i området.

 

Nu er samfundet jo åbnet helt op igen, og vi kan næsten uden begrænsninger gennemføre det antal ture, som vi gjorde før civid-19 opstod, men vi vil hele tiden være opmærksomme på dens tilstedeværelse og tage de nødvendige forholdsregler.

 

Vi vil derfor lige efter generalforsamlingen udarbejde et program for 2022, og i den forbindelse vil vi meget gerne have nogle forslag/ønsker fra vor medlemmer. På nuværende tidspunkt foreslår vi en bynaturtur til Bygholm Park for at se på mistelten, ynglende grågæs, ynglende fiskehejrer og forhåbentlig også ynglende natugler i april, - en aftentur til Uldum Kær for at høre på sang af nattergale, blåhalse, græshoppesangere og dobbeltbekkasine i maj, - en botaniktur på de Vilde Blomsters Dag i juni, - og en efterårstur til Vind Hede for at se de store bestande af kronhjorte i oktober.

 

Siden sidste generalforsamling har vi haft et svagt nedadgående medlemstal, og det vil jeg gerne ændre, fordi denne forening er den eneste, som her lokalt interesserer for hele naturområdet samt den eneste, som kan tilbyde naturture for hele det område,

 

 

 

 

som kaldes natur, og derfor vil jeg prioritere optagelse af nye medlemmer højt i det kommende år.

 

Og så vil jeg da takke vore medlemmer, bestyrelsen og vore samarbejdspartnere for samarbejdet i de to sidste år.

Heading 1

bottom of page