© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

  • Facebook App Icon
  • Twitter App Icon
  • Google+ App Icon

Formandens beretning – 2018

Velkommen her til generalforsamlingen 2019, hvor vi som noget nyt afholder den her i SundBy-butikken i stedet for i Håndværkerforeningen, som vi ellers havde en tradition for. Grunden hertil er enkel - - vi mener at kunne gennemføre den her til en mere favorabel pris, og så tæller det også på positivsiden, at her er gode adgangs- og parkeringsforhold, så vi håber, I synes, det er i orden.

2018 blev et år som i mange henseender lignede de foregående. Vi har omtrent gennemført det samme antal ture, som vi plejer og ofte i samarbejde med de samme foreninger, hvilket vil sige DOF og DN.

Årets første tur gik til Hjarnø, hvor vi den 27.04.18 i solskin så på ynglekolonier af stormmåger, hættemåger, splitterner og sølvmåger, og hvor vi i tilgift så en kæmpe flok lille kobbersnepper og en flok knortegæs. Mest imponerende var besøget tæt på den meget store hættemågekoloni, hvori splitternerne havde etableret en ynglekoloni inde midt blandt hættemågerne.

Den 11.05.18 var vi på aftentur i Uldum Kær, som jo er et pragtfuldt naturområde. Besøget gjaldt primært nattergale, som yngler ret talrigt i de tætte pilekrat her, og vi hørte da også mange syngende nattergale, men jeg havde også et håb om at se de sjældne fyrremejser og blåhalse. Fyrremejserne så vi ikke, og det blev kun til et kort glimt af blåhalsen, men til gengæld så vi i to omgange en lærkefalk på guldsmedejagt.

Søndag den 10.06.18 var vi på kystvandring på Borre Knob sammen med DN. – Borre Knob er et vældig godt sted til en sådan vandring, og det er naturmæssigt et interessant sted, fordi der i øjeblikket vest for Borre Knob er langstrakte øer under dannelse og at flere fuglearter er ved at etablere ynglesteder på disse øer. I år

forsøgte en koloni af havterner for 2. år at yngle her, men det mislykkedes, så vi så kun enkelte havterner over øerne.

Søndag den 12.08.18 var vi i Bygholm Enge. Turen var planlagt som en tur med fokus på dagsommerfugle og guldsmede, og forventningerne var på forhånd store, men hverken dagsommerfugle eller guldsmed kan lide regnvejr, da det for dem er livsfarligt, så af helt naturlige grunde gemte de sig. Vi så en enkelt okkergul randøje, og det kan man ikke hidse sig op over. Lidt fugle så vi også, men jeg kan ikke huske, at vi så noget særligt.

Søndag den 16.09.2018 var vi så på årets ”store tur”. Vi kørte i egne biler til Skallingen, som jo er den nordligste del af vadehavsområdet, og her fik vi en overraskelse! – Ved indkørslen til området var der et stort skilt, hvorpå der stod, at hunde ikke måtte medtages i området, og da vi havde vor lille søde schæferhund i bagagerummet, var vi pludselig i en ”anderledes” situation, end vi havde forudset. Heldigvis kom områdets opsynsmand efter et stykke tid til stede og efter en omhyggelig observation af hunden og en forklaring om, hvorfor hunde ikke måtte medtages, gav han os lov til at køre ud til resten af selskabet, hvor vi lige nåede at spise vor medbragte frokost, inden vi kørte til Tirpitz.

Tirpitz er et helt nyt museumsanlæg, som er opført i tilknytning til Tirpitzbunkeren fra 2. verdenskrig. Museumsbygningen, som er tegnet af BIG med stjernearkitekten Bjarke Ingels, er så at sige bygget ned i klitlandskabet, så anlægget underlægger sig landskabet.

Selve bygningsværket er imponerende, men udstillingerne inde i de 4 bygningsafsnit imponerede ikke – Her var for mange ”spånpladeløsninger”.

Ud over vore egne ture har vore medlemmer via vort samarbejde med Horsens DN, samt de naturhistoriske foreninger i Gedved, Vejle og Fredericia haft et meget stort tilbud om ture og arrangementer, og dette vil fortsætte i 2019.

Vort forslag til aktiviteter i 2019 afviger principielt ikke fra vor aktiviteter i de forrige år.

Vi har allerede arrangeret en bynaturtur til Bygholm Park den 10.02.19, hvor vi så en masse fugle og masser af misteltenplanter. Vi var ca. 35 deltagere, og vi så vel lige så mange fuglearter med fiskehejrer på rederne som måske det væsentligste.

Den 31.03.19 arrangerer vi en tur rundt om den nyetablerede Torsten Engsø, - den 19.05.19 arranger vi en aftentur i Bygholm Enge, - den 16.06 er vi medarrangør på en tur til Nørrestrand på De Vilde Blomsters Dag med Bent Vestergaard som turleder, - den 23.06.19 vil vi tage en tur til Lille Vildmose for at se efter elge, kronhjorte, vildsvin, havørne, kongeørne m.v., - Den 18.08.19 vil vi tage en tur til Mols Bjerge for at se Danmarks nye nationalpark her, og så planlægger vi en tur til Brigsted og Sondrup strand den 15.09.19 samt en tur til Troensø i oktober med jens Troense som guide.

Datoer vil fremgå af referatet fra generalforsamlingen, og herudover vil vi fremsende et nyhedsbrev til medlemmerne forud for hvert arrangement.

Vi håber meget, at medlemmerne finde vor prioritering rigtig, for det er der brug for. Vi har et faldende medlemstal, fordi vor gennemsnitsalder er så høj, at det man kalder ”naturlig afgang” er en reel faktor. Denne omstændighed er imidlertid også en faktor i bestræbelserne for at fortsætte foreningens aktiviteter, fordi mange af os også i denne forening har sociale relationer, som vil være vanskelige at erstatte. – og i den forbindelse har jeg en opfordring til jer: Hvis I har venner eller bekendte, som har interesse for naturen, vil jeg bede jer om at gøre dem opmærksom på vor forening og de kvaliteter, den besidder.

Generalforsamling 2019

Beretning 2017

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now