top of page

Helgoland juni 2014

 

Foreningens sommertur gik i år til Helgoland. 19. til 21. 6.

Aftenen før afrejsen fik vi besked på, at turen var omlagt på grund af vejret. Dette betød at 17 medlemmer startede en time tidligere for at nå en færge i Hamburg. 

 

Efter ombordstigningen fik vi en rolig sejlads på Elben. Dette ændrede sig radikalt, da vi nåede ud i åbent farvand. Alle sad her fastspænt, medens færgen kæmpede sig gennem bølgerne. Dette medførte en del søsyge.

 

Vel ankomne til Helgoland blev vi indkvarterede på to hoteller, men kunne mødes og spise samlet. 

Næste formiddag tog vi elevatoren op til den høje del af øen. Her gik vi langs klinten og så på floraen og fuglelivet.

Især fuglefjeldet med de mange suler, lomvier og rider blev nærstuderet. Af andre fugle kan nævnes strandskader og de allesteds nærværende sølvmåger (ud over fugleunger levede de af at stjæle mad fra turister).

 

Næste formiddag var der en guidet tur gennem beskyttelsesrummene, der var sprængt ind i sandstenen under 2. verdenskrig. Under denne tur blev vi sat ind i øens historie med hovedvægt på 2. verdenskrig. 

 

Eftermiddagen bød på en lille sejltur til Dynen. Her fik vi lejlighed til at gå rundt om øen hvor vi så sølvmågekolonier og flokke af sæler (gråsæl og spættet sæl), der hvilede på strandene.

 

Hjemturen var langt roligere end udturen, så der slap vi for søsygen.

 

 

 

bottom of page