top of page

Tur til Hjarnø

 

Den 30.04.2017 tog 7 medlemmer af Naturhistorisk Forening på en tur til Hjarnø, som jo er en hyggelig lille ø at besøge.

 

Vi startede turen ovre på øen med et besøg ved de mange skibssætninger fra vikingetiden på øens sydøstende, og hereftergik vi en tur på stien langs den høje klint,som er dannet her, og her var digesvalerne allerede i gang med at finde egnede placeringer for redehuller.

 

Vi havde oprindelig besluttet at gå på stien ud til hættemågekolonien på øens østende, men vi opgav på halvvejen og gik tilbage til bilerne, og så kørte vi så langt ud, vi kunne komme. Herfra var der ikke langt til den store hættemågekoloni, hvor der midt i kolonien også er en splitternekoloni; og her var der et vældigt leben, for alle måger og terner var i gang med forberedelserne til ynglesæsonen, og det gik ikke stille af.

 

Den medbragte frokost indtog vi på en mindre plads med borde og bænke midt i Hjarnø By, og herfra gik vi så en tur ud mod Hjarnøsund for at se den stormmågekoloni, som findes her. Stormmågekolonier er mere åbne end hættemågekolonier, og derfor syntes intensiteten ikke så høj her, men der var dog mange stormmåger over et stort areal.

 

Sidste besøg gik til øens nordside, hvor der er en stor sølvmågekoloni, og også her var der mange måger, som var i gang med ar forberede ynglesæsonen, og så var der i tilgift en flok på 17 knortegæs og en kæmpeflok af lille kobbersneppe, som sad så tæt på en sandrevle, at den var fuldstændig dækket af fugle.

 

Undervejs på turen så vi viber, gravænder, toppede skalleslugere, havterner, strandskader, fasaner, og så så vi en masse harer. På Hjarnø er der ingen ræve, og det betyder altså en stor harebestand.

 

Som tidligere nævnt er Hjarnø hyggelig lille ø, og samtidig er den speciel p.g.a. sine mange ynglende måger, så den er absolut et besøg værd.

bottom of page