top of page

Turen til Læsø

Lørdag den 15. august gik turen til Læsø. Der deltog 18 personer i alt, deriblandt medlemmer fra 

vore naboforeninger i Vejle og Gedved. Bussen kørte fra Horsens kl. 7.30 til Frederikshavn, hvorfra 

vi sejlede kl. 11.30. Vejret var i Kattegatområdet stadig fint, mens resten af landet havde tordenvejr 

og skybrud. Sejlturen varede 90 minutter, så der var god tid til at nyde den medbragte mad på 

soldækket.

Vel ankommet til Vesterø Havn, blev vi indkvarteret på Danhostel Læsø, hvor vi havde et anneks 

for os selv ca. 200 m fra selve vandrehjemmet.

Kl. 14.30 kørte vi med bussen til Rønnerne i den sydlige del af øen.  Området er et meget stort, helt 

fladt område, hvor den yderste del, som hedder Hornfiskerøn, er adskildt fra den øvrige del med et 

lavtvandet vadeområde. Rønnerne bliver afgræsset af kvæg og islandske heste, og det er 

karakteriseret ved, at der er tuer overalt af gule engmyrer, som iflg. vor engagerede og meget 

vidende guide er en delikatesse på gourmetrestauranten Noma i København, og det lykkedes da 

også at grave nogle få frem, så nogle af deltagerne kunne smage på dem. De blev spist levende, og 

efter sigende smagte de af orangefrugt.

Da området er afgræsset ret hårdt, holdes græsset nede, og det giver de mere lyskrævende og sarte 

planter mulighed for at vokse her, og artsvariationen var virkelig stor. Her var hindebæger, 

strandtusindgylden, kærtrehage, strandtrehage, strandvejbred, jordbærkløver, vandnavle, 

harekløver, rundbælg, strandrødtop, øjentrøst, liden skjaller, alm. kohvede, den insektædende 

vibefedt og den smukke klokkeensian. Mange af dem er relativt sjældne, da de kun kan trives på 

sådanne lokaliteter, og derfor var det da også en smule foruroligende, at der også i området findes 

den invasive vadegræs, som man forsøger at holde nede, så den ikke kvæler de oprindelige arter.  

Næste dag søndag den 16. august kørte vi først til Saltsyderiet, som også ligger på Rønnerne, da det 

er her man oppumper det saltholdige vand med op til 10% saltindhold. Her vi fik en historisk og en 

meget detaljeret gennemgang af selve sydningen. En del af medlemmerne købte varer i butikken og 

andre gik tur i området, hvor islandske heste græssede.

Herfra kørte vi til Læsø Museum, som er en velbevaret 4-længet gård med lukket gårdsplads og det 

karakteristiske tangtag, som i øvrigt er ålegræs. Gården er bygget i 1600-tallet, men dens interiør er 

det oprindelige fra ca. 1850.

Næste stop var Læsø klitplantage, hvor vi spiste frokost i klitterne helt ud til Kattegat. Også her er 

der åbent landskab med sandklitter, der primært er bevoksede med hedelyng og klokkelyng, som 

netop på dette tidspunkt stod i blomst og gav landskabet stor skønhed. Her var naturligvis også 

mange andre strandplanter, og bl.a. busken Trøst, hvorfra frangula-dråber kommer, stod virkelig 

flot.

Videre herfra kørte vi til et kærområde i klitplantagen, hvor der skulle være traner. Planen var 

oprindeligt at gå en længere tur i området, men vi var kommet i tidsnød, så vi nåede kun er kort tur, 

hvor vi da fik set en lille hugorm, som lå sammenrullet i forsvarsstilling på stien, og mange 

dværgblåfugl -sommerfugle.

På tilbagevejen til færgen gjorde vi et kort ophold ved vådområdet Holtemmer, hvor de mest 

ihærdige af os nåede at gå en tur, for at se den fantastiske bevoksning af den sjældne halvgræs Hvid 

Næbfrø og to soldug-arter (Liden Soldug og Rundbladet Soldug) mellem porse, strandmalurt og 

strandasters.

Færgen sejlede kl. 15.00, og hjemturen gik fint, så bussen var tilbage i Horsens ca. kl. 19, og bortset 

fra det lidt ustadige, men ellers varme vejr, som jo generede os lidt den første dag, var det en fin tur.

 

 

 

bottom of page