top of page

Nyhedsbrev maj 2016

Nyhedsbrev nr. 16. 02

 

Kære medlemmer

 

Hermed fremsendes invitation til at deltage i nedenstående ture.

 

Tur til Egå Engsø

Søndag den 22. maj 2016 arrangerer vi en tur til Egå Engså for at se på fugle. Egå Engsø er en 115 ha stor sø, som blev etableret i 2006, og den har udviklet sig til en af de bedste fuglelokaliteter i Østjylland med over 220 registrerede arter. Søen er yngleplads for en lang række vade- og andefugle, måger samt andre fugle, som foretrækker en sådan biotop, og ofte ses havørne i området.

 

Vi mødes på Svanes Plads i Horsens kl. 10,00 og kører i egne biler derop, hvor vi vil se på fuglene fra fugletårnet, men hvor vi også vil gå en tur på stierne rundt om søen. Turen er gratis, men der skal betales 30 kr. pr. person i kørselspenge til de, som kører derop.

Tilmelding skal ske til undertegnede pr. e-mail eller på telefon nr. 75644121 senest den 18. maj 2016.

 

Husk fornuftigt fodtøj, kikkert og madpakke samt drikkevarer.

 

 

Tur til Troensø i Horsens Fjord

Søndag den 12. juni 2016 arrangerer vi sammen med Danmarks Naturfredningsforening, Horsens er tur til Troensø ved brakør i Horsens Fjord. Øen er opstået indenfor de sidste år, og det var Jens Troense, som opdagede, at den var opstået tæt ved stranden.

Kl. 10,00 mødes vi på Elbækskovvej, som er en sidevej til Husoddevej i Stensballe, 8700  Horsens, og herfra går vi af Husoddestien de ca. 2,5 km ud til Troensø, hvor vi kan gå eller vade over på øen. Turleder er Jens Troense, som vil fortælle om, hvorledes øen har udviklet sig siden den blev opdaget.

 

Medbragte madpakker spises enten på Troensø eller ved Brakør.

 

Når vi kommer tilbage til bilerne, vil vi i anledning af foreningens 70-års jubilæum være vært ved en kop kaffe, og denne del af arrangementet er kun for foreningens medlemmer. Nærmere information udsendes i et nyhedsbrev ca. 01. juni 2016.

 

Turen er gratis, men af hensyn til traktementet er tilmelding til undertegnede nødvendig.

 

 

De vilde Blomsters Dag

Søndag den 19. juni 2016 er vi medarrangør på et tur langs Bygholm Å sammen med Horsens Kommune, Danmarks Naturfredningsforening Horsens og Dansk Botanisk Forening. Vi mødes kl. 13,00 hvor Lovbyvej krydser naturstien vest for Bygholm Sø, hvor en botaniker fra Dansk Botanisk Forening vil være guide i området, hvor der er mange gode arter som bl.a. engblomme, blå anemone, skælrod, tjærenellike m.v.

Alle er velkomne og tilmelding er ikke nødvendig.

Nærmere information udsendes i et nyhedsbrev ca. 1. juni 2016.

 

 

Tur til Den Genfundne Bro.

Søndag den 26. juni 2016 arrangerer vi en tur til Den Genfundne Bro ved Vestbirk. Broen, som er en gammel jernbanebro over Gudenåen fra 1899, har indtil 2013 været dækket med jord, men Horsens Kommune har nu frilagt broen, som er blevet en turistattraktion.

Vi mødes på Svanes Plads kl. 10,00 og kører i egne biler derud.

 

Nærmere information udsendes i et nyhedsbrev ca. 1. juni 2016.

 

Ture efter sommerferien

Søndag den 4. september arrangerer vi en naturtur til Bygholm Enge. Nærmere information udsendes i nyhedsbreve

Tur til Tøndermarsken arrangeres den 8. oktober 2016. Turen gennemføres evt. som en weekendtur. Nærmere information udsendes i nyhedsbreve.

 

 

Vi håber, at mange vil deltage på turene, og er der spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte mig.

 

Afslutningsvis vil jeg gerne gøre opmærksom på, at Danmarks Naturfredningsforening Horsens fredag den 20. maj 2016 kl, 19,00 arrangerer en naturtur ved Nørrestrand i Horsens, hvor vi håber at høre nattergale og se de første orkideer. Vi mødes ved enden af Rønnevej i Horsens og går en tur på stierne i området. Turen, som vil vare ca. 2 timer, er gratis og alle er velkomne.

 

 

Med venlig hilsen

bottom of page