top of page

 

Oldenord

Turen til Oldenor og Trillen

 

Lørdag den 16. maj forårstur til Oldenor på Als og Trillen ved Høruphav.

Vi var 9 deltagere, som kørte i egne biler til Ballebro, hvor vi tog færgen over til Als. Fra færgelejet kørte vi til Oldenor, som er et naturgenopretningsprojekt i det nordalsiske kystlandskab med en stor sø på 48 ha. Her gik vi ad en naturskøn sti til et shelter, hvor vi kunne spise den medbragte madpakke.,

 

Vejret indbød ikke til de store fugleobservationer, da det var blæsende og koldt, men der var da en stor skarvkoloni med mange skrigende fugle, knopsvaner, blishøns, grågæs med gæslinger, gråænder, troldænder, toppede lappedykkere, et par toppede skalleslugere, gransanger, tornsanger, munk, rødhals, gærdesmutte, og en kærsanger, som sad i en pilebusk og gav prøver på, hvor god den er til at imitere andre fugle, og undervejs fortalte Stig Jeppesen om de sjældne planter, vi så.

 

Herfra kørte vi til Høruphav for at vandre en tur ved Trillen. Trillen er en lang sandtange, som omkranser søen Vælddammen. Her er både hav, kyst, strandeng og skov. Vi gik langs søen til et fugletårn, hvor vi drak kaffe. Undervejs så vi toppede skalleslugere, troldænder, blishøns, fiskehejrer, samt en del vadefugle, som desværre gik så langt borte, at en sikker bestemmelse ikke var mulig. Kl. ca. 16.30 var vi tilbage på p-pladsen. Herfra gik turen hjemad over Sønderborg mod Vejle og Horsens.

 

På trods af det kølige vejr, havde vi en fin og udbytterig dag.

bottom of page