top of page

Sommerturen

 

Årets hovedtur var en weekendtur i weekenden  den 11-12 maj 2013 til området omkring Ringkøbing Fjord. Vi kørte fra Horsens kl 10.00 og kl. 12.00 kunne vi så køre ind på Værnengene i den sydlige del af Ringkøbing Fjord på vej mod Tipperne. Vi skulle egentligt have startet med at spise frokost, men ved den første lille sø ud til vejen var der en masse brushøns med flere aktive hanner, og dem var vi nødt til at se på. Hannerne har store fjerkraver, og hver eneste han har sin egen farve, så de var absolut et studie værd. I området så vi også mange viber, hvoraf en var helt hvid (leucistisk), mange gule vipstjerter, engpibere, et par skeænder, bramgæs i tusindvis, rødben, knarænder, stor regnspove, stor kobbersneppe og som noget særligt fik vi besøg af 2 par bogfinker, mens vi spiste frokost i den eneste træbevoksede plet i hele området. De to bogfinkehanner var helt tydeligt vænnet til at blive fodrede af de besøgende på stedet, og den ene spiste faktisk af hånden.  

Om aftenen var vi indkvarterede på Danhostel Ringkøbing, hvor vi fik en særdeles god behandling, og der blev da også tid til en lille bytur, hvor vi bl.a. så på arkitekt Plesners huse, og hvor vi da også fik en læskedrik i byens ældste hus næst efter kirken.  

Næste dag skulle vi have besøgt Tipperne, men vi havde faktisk set alt det, vi var kommet efter, så i stedet valgte vi at køre ned mod Skjern Enge, fordi her måske var noget, som nogle af os meget gerne ville se. På vejen herned kørte vi en lille omvej til Grønæltevej—og vi var heldige, for her gik det 66 pomeransfugle, som blev iagttaget af mange mennesker med store teleskoper, og så kunne vi med ro i sjælen afslutte med at se 3 skestorke og en havørn fra fugletårnet på Hestholm i Skjern Enge.

Søndag den 16. juni 2013 var vi medarrangør på en tur ved Nørrestrand på De vilde blomsters dag sammen med Horsens Kommune og Dansk Botanisk Forening. Bent Vestergaard var turleder, og vi fik da set både mange majgøgeurt og kødfarvet gøgeurt i tusindtal.

bottom of page