top of page

Kære medlemmer

 

Vi var 14 deltagere på den arrangerede tur til Tøndermarsken og Margrethediget den 9. oktober, og vi havde som sædvanligt en særdeles fin tur.

 

Vi så hundredevis af grågæs og tusindvis af de små smukke bramgæs, og vi så hele fem havørne, som fik alle gæssene på vingerne, når de fløj hen over området.

 

På det fremskudte dige var der mange engpibere, som søgte føde, og som sædvanligt var her også mange viber, krikænder, knopsvaner m.v.

 

Den bedste oplevelse var dog en spættet sæl, som fangede en snæbel i Vidåen lige ved Højer Sluse og fremviste den for os, så Lars Østerlund kunne tages et godt foto, som er vedhæftet. Snæbelen er jo som bekendt en meget sjælden fisk, som kun yngler i Vidåen og måske i et par andre åer i dette område.

 

På vejen hjemad kørte vi over Ribe for at se sort sol, og her var der også masser af stære, men desværre havde vi valgt at at indtage vor observationsplads på sydsiden af Ribe Østerå, og lige den aften valgte stærene at slå sig ned i nogle træer på nordsiden af åen med det resultat, at observationsafstanden blev så stor, at vi ikke fik den optimale oplevelse.

 

 

Med venlig hilsen 

Carsten Fynbo Larsen

bottom of page