top of page

Vind Hede

 

Året sidste tur i vor forening gik 25.10.2015 til Vind Hede i nærheden af Holstebro for at se efter kronhjorte. I turen deltog 11 personer, hvoraf 4 kom fra Naturhistorisk Forening i Vejle. Vi mødtes ved Vind Kirke, hvor vi udenfor programmet gjorde et besøg i den lille, barske kirke, hvorefter vi kørte ud på Vind Hede.

 

Vor lokale guide naturfotograf Vagn Donskov havde fortalt, hvor mulighederne for at se kronhjorte var størst, men da vi ankom hertil, var der intet at se, så vi valgte at spise vor medbragte frokost i læ ved et skovbryn, og mens vi spiste kom først 1 så 2 og herefter em masse krondyr frem i kanten af skoven i en afstand af vel ca. 200 m. De bevægede sig ugenert af vor tilstedeværelse ud fra skoven og der blev ved at komme dyr frem, så der var over hundrede, da vi var færdige med at spise, og de var der i alle størrelser lige fra kalve fra dette år til de helt store hjorte med store gevirer.

 

Det var virkeligt en oplevelse, som jeg aldrig har haft før. Da vi havde set på dem tilstrækkeligt længe, kørte vi en kort tur i området, før vi vendte tilbage til hjortene, og da var der over 150, som roligt passede deres gøremål uden at tage hensyn til os, og så så vi i øvrigt en stor flok ravne, som også opholdt sig i området.

 

Fra Vind Hede kørte vi til fugletårnet på Hestholm i Skjern Enge, og også her var der noget at se. Der var 2000 blishøns i en stor flok, en troldandeflok med et lignende antal fugle, tusindvis af bramgæs, masser af grågæs, 70 skeænder, 15 spidsænder + gråænder og krikænder – og så var der lige to voksne havørne, som fik alle de andre fugle på vingerne.

 

Nogle var mætte af oplevelser efter Skjern Enge, men vi var nogle få, som lige kørte forbi Merringgård Skov på vejen hjem, og selvom det næsten var helt mørkt, fik vi alligevel set ca. 30 glenter, som trak ind til nattesæde i de høje træer langs Gesager Å.

 

Det var en af de bedste ture, jeg har deltaget i med vor forening, så vi har noget at leve op til i næste sæson, men i bestyrelsen har vi allerede drøftet muligheder for ture i 2016, og jeg tror da på, at vi kan sammensætte et godt program. Hertil skal så lægges, at vi jo også kan deltage i de arrangementer, som vore naboforeninger i Gedved, Vejle og Fredericia gennemfører.

 

Vi hører naturligvis også gerne på ønsker om aktiviteter fra vore medlemmer, og så vil jeg gerne gøre opmærksom på, at vi gerne ser nye medlemmer af vor forening, så man er meget velkommen til at tage venner, familie og andre med interesse for naturen med på vore ture.

 

-- Og så vil jeg gerne ønske alle medlemmer er rigtig glædelig jul samt et godt nytår.

 

Med venlig hilsen

Carsten Fynbo Larsen

 

 

 

Da jeg ikke kunne deltage på turen modtager jeg gerne billeder fra denne på

adr. lars@osterlnd.dk

 

Med venlig hilsen

Lars Østerlund

bottom of page