top of page

Vinterfugleturen

Vinterfugleturen, som jo efterhånder er ved at blive til en tidlig forårsfugletur, fandt sted den 16 marts 2014, og i år undgik vi at ændre programmet p.g.a. is og sne, så den gik som planlagt til Alrø.

 

Vi 8 deltagere startede som sædvanligt fra Svanes Plads, og første tog vi en lille omvej, idet vi kørte forbi den lille sø i Toftum, hvor vi så et par meget smukke gråstrubede lappedykkere, og herfra kørte vi til Amstrup Sø, hvor vi så på grågæs, gråænder, troldænder, krikænder og en enkelt taffeland.

 

Næste stop var på fastlandssiden af Alrødæmningen, og herfra kunne vi beundre hvordan hættemåger, stormmåger og en enkelt sølvmåge var i stand til at udnytte den stærke vestenvind, så de næsten uden at bevæge vingerne kunne svæve lige foran dæmningen, mens de kikkede efter noget spiseligt, som blev skyllet op på dæmningens sten.

 

På selve Alrø gjorde vi holdt ud for Alrø Polder, hvor vi gik en lille tur på strandengen, samt ved Egehoved, og selvom det blæste så kraftigt, at på bølgerne slog ind over Egehoveddæmningen, var her alligevel nogenlunde fremkommeligt, fordi den side af øen delvist lå i læ -- og så var her smukt med solskin på høje grønne, skumtoppede bølger med mange ederfugle samt nogle få skarver, og de fik sig en gevaldig vippetur.

 

Inde på engene var der syngende sanglærker, viber, samt engpibere, og i strandkanten var der gråænder, grågæs, hættemåger, stormmåger, sølvmåger, strandskader og ca. 70 store regnspover, som fouragerede i fladvandet.

 

Sidste stop på turen var ved Strevelshoved, og her var et smukt gravandepar med deres flotte parringsdragt samt et par strandskader det mest seværdige, da de var på så tæt hold, at man virkeligt kunne se deres farver, men to sangsvaner på ret lang afstand var da også seværdige.

 

Vi så masser af fugle, omend vi ikke så de største sjældenheder, men gråstrubet lappedykker ser man da ikke allevegne, og så fik vi da masser af frisk luft og sol i øjnene.

 

 

Carsten Fynbo Larsen

.

bottom of page